10de Dag van de Verlader
18
Oct 2017

10de Dag van de Verlader

10de Dag van de Verlader over Safety & Security in the Supply Chain – 11 november in Gent

Safety & Security in the Supply Chain

logo_OTM

Zoals de jongste tijd met de cyber attack bij Maersk, de toenemende dreiging van terrorisme en het natuurgeweld dat op de kusten van Amerika inbeukt, duidelijk geworden is, is een veilige Supply Chain nog nooit zo belangrijk geweest. Laat ons tijdens de Dag van de Verlader alvast een tipje van de sluier voor u oplichten. Belangrijke projecten in Europa, zoals Core zijn erop gericht veiligheid te vergroten zonder negatieve impact op de logistiek van de supply chain, we horen daar de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten.

Ook overheidsdiensten en niet alleen supply-chain partners hebben een belangrijke rol om de wereld veilig te houden. Door de grote toename in het volume van goederenstromen moeten keuzes worden gemaakt om de impact van controles op het betrouwbare bedrijfsleven kleiner te maken. Ook wat de Britten “safety” noemen in plaats van security komt aan de orde. Gevaarlijke goederen zijn een risico maar het is belangrijk dit risico beheersbaar te houden. Ook hierop wordt ingegaan. Zonder overigens volledigheid te pretenderen denken we wel dat we uw ogen kunnen openen en uw appetijt kunnen opwekken om verder met dit thema aan de slag te gaan.

Programma en registratie

 

 

PICS Belgium