default logo

Training : ADVANCED WAREHOUSE MANAGEMENT

Distributiecentra en magazijnoperaties spelen een sleutelrol in het operationeel houden van supply chains en distributienetwerken. De focus ligt naast operationele kosten vooral op klantenservice, uitgedrukt in kwaliteit van de dienst, responsiviteit en flexibiliteit.

Dit programma is opgezet voor mensen actief in distributienetwerking, distributiecentra en magazijnen. Het stelt je als deelnemer in staat je eigen omgeving door een andere bril te bekijken en voor jezelf door te lichten, gebruik makend van de aangeboden onderwerpen die in de diepte worden uitgewerkt.
Je leert er te werken rond geavanceerde magazijnconcepten, conform de doelstellingen die het management vooraf stelde, zowel qua service, betrouwbaarheid als op het vlak van kosten.

Elk aspect wordt tevens geëvalueerd aan de hand van een SWOT-analyse en parameters voor een business case. Ook wordt de nadruk gelegd op rekenwerk om alle flows en operaties op mekaar af te stemmen, teneinde een vlotte en efficiënte operatie na te streven.
Bovendien willen we de opleiding praktisch houden, vandaar dat we ze laten plaatsvinden bij ODTH. Op die manier is de praktijktoets gegarandeerd.

Ervaring en voorkennis van magazijnwerking en –management is een vereiste voor de deelnemers.

  • Dag 1 : Warehouse concepten en operaties

   Spreker: Jan De Kimpe, LogisolPro

   • Waarom en hoe werken bestaande of nieuwe magazijnconcepten? We starten met operationele strategiebepaling, analyse van stromen en servicevereisten en vastleggen van grenzen voor mogelijke oplossingen.
   • Terminologie rond werken aan het magazijnconcept en magazijn-optimalisatie.
   • Detail van magazijnactiviteiten en daaraan gekoppelde proceskarakteristieken.
   • Opslag en handling systemen, impact op magazijnconcept, doelstellingen, bedieningssnelheden en (kosten)evaluatie.
   • Voorbeeld van een magazijn operationele concept uitwerking.

  • Dag 2 & 3 : Advanced Warehouse Concepten

   Spreker: Luc Forceville, Logflow
   Misschien trappen we wel een open deur in met de stelling dat uiteindelijk elke magazijnomgeving uniek is ! Gedurende deze 2 dagen willen we dat uniek karakter op een gestructureerde manier in kaart brengen en leren begrijpen. Ook aan de hand van cijfers. Zowel interne factoren (bv. productafmetingen, verpakkingscondities,  vereiste conditionering, …) als externe factoren (bv. lokale wetgeving, beschikbaarheid van uitzendkrachten, specifieke klanteneisen, …) gaan uiteindelijk bepalen welke concepten qua receptie, opslag, replenishment, picking, verpakking en shipping idealiter moeten geïmplementeerd worden.

   • Systematische layout-planning
    • Van een gekwantificeerde goederenstroom naar een magazijnconcept
   • Gebruik van een DC list
    • Systematisch overlopen van alle mogelijke beïnvloedingsfactoren
   • Opstellen van een analyse database
    • Vanuit welke kwantitatieve informatie wordt een concept opgebouwd
   • PQ data-analyse
    • Welke product-quantity analyses verschaffen het nodig inzicht
   • Concept keuze : inslag-, opslag- en uitslagstrategieën
    • Welke magazijnprofielen vergen welke conceptuele invulling
   • Operationale kost berekening vóór en na
    • Waar brengt het nieuw concept op ?
   • Aanpak via praktijkcase
    • Oefening baart kunst ; de volledige methodologie wordt uitgetest op een praktijkcase

  • Dag 4 : Advanced IT systemen en processen

   Spreker: Jan De Kimpe, LogisolPro

   • IT-systemen voor magazijnfunctionaliteit horen het geoptimaliseerde concept te ondersteunen. Hier gaan we voor elk (deel)proces uitdiepen wat WMS te bieden heeft op dit vlak. We gaan de functionaliteit van verschillende oplossingen naast mekaar leggen en ook ingaan op de koppeling met de apparatuur en de mensen op de vloer. Welke technologieën zijn voorhanden? Wat of welk pakket biedt welke oplossing voor welk concept ? Waarop moeten we letten bij selectie?
   • Prestatiemeting in het magazijn en benchmarks om de performance te evalueren.
   • Activity Based Costing in het magazijn: hoe opzetten en hoe deze informatie gebruiken om verder te gaan dan enkel kostevaluatie ?
   • Planning en optimalisatie van de magazijnoperaties: inbound en outbound transport, magazijnoperaties zelf, samenstellen van waves en batches, criteria voor optimale locatie toewijzing, …
   • Het opzetten van de organisatie van een magazijnoperatie en het aansturen ervan. Bevat o.a. het omgaan met fluctuaties in het volume aan werk, dat beschikbaar is, met link naar de planning

  • Dag 5 : Tendensen en doorgedreven automatisering in het magazijn, namiddag bezoek bij gastbedrijf

   Spreker: Eric Vandenbussche, Logflow
   Eens het gedrag en de karakteristieken van de producten binnen een magazijn goed in kaart zijn gebracht, kan door het inzetten van huidig beschikbare automatisatie technologie heel wat logistieke intellegentie in de magazijnprocessen worden geïntroduceerd. Hierdoor worden belangrijke stappen voorwaarts gezet zowel op gebied van operationele kost (bv. pick performantie), proces kwaliteit (bv. foutenlast), flexibiliteit (bv. omgaan met workload variatie) als qua investeringskost (bv. opslag densiteit). Deze sessie zoomt in op wat ICT vandaag de dag in een modern magazijn allemaal mogelijk maakt.

   • The automated warehouse:
    • Mogelijkheden
    • Valkuilen
    • Business case voor hoogbouw magazijnen
   • Doorgedreven opslag en  picking strategieën
    • Differentiatie in de goederenflow leidt tot nieuwe automatisatie mogelijkheden
    • Business case
   • Rondleiding door de operationele afdeling van het gastbedrijf Nike of TVH

 • Deze opleiding richt zich tot de warehouse manager, de logistieke manager of de distributie manager, die actief is op het vlak van optimalisatie van de magazijnwerking.

 • Docenten voor deze opleiding zijn Jan De Kimpe (LogisolPro), Luc Forceville (Logflow) en Eric Vandenbussche (Logflow).  

  • Jan De Kimpe is al meer dan 30 jaar actief in logistiek en logistieke automatisering.
   Hij specialiseerde zich in warehousing, transport en inventory management in distribution logistics, alsook in outsourching en benchmarking. Sinds 2002 is hij eigenaar van Logisol Pro, actief in Supply en Demand Chain optimalisatie, met een specialisatie in distributienetwerking, outsourcing, voorraadbeheer, warehousing en transport, en dit in diverse sectoren.
  • Luc Forceville heeft reeds meer dan 20 jaar logistieke ervaring, zowel in lijnfuncties in meerdere sectoren  (productie logistiek, distributie logistiek) als in supply chain consultancy (concept design als implementatie). Na 13 jaar S&V Management Consultants is Luc sinds 2011 partner bij Logflow.
  • Met eveneens meer dan 20 jaar logistieke ervaring in meerdere sectoren stichtte Eric Vandenbussche in 2000 Logflow. Logflow spits zich vooral toe op strategisch advies, Masterplan & BPR, conceptueel design voor hoogbouw magazijnen en selectie van WMS systemen.

  • Alle sessies vormen één geheel, maar u kunt desgewenst kiezen voor één bepaalde of meerdere dag(en), uitzondering van dag 2 en 3 die uitsluitend als 1 geheel kunnen gevolgd worden.
  • Deelnametarieven :
  # SESSIES STANDAARDPRIJS
    excl. BTW incl. BTW
  Dag 1 475,00   €    574,75 €
  Dag 2 895,50   € 1.082,95 €
  Dag 3 1.260,00   € 1.524,60 €
  Dag 4 1.575,00   € 1.905,75 €
  Dag 5 1.840,00   € 2.226,40 €
  # SESSIES VALUE CHAIN ABONNEE of PICS-lid
    excl. BTW incl. BTW
  Dag 1     375,00 €    453,75 €
  Dag 2     695,00 €    840,95 €
  Dag 3     960,00 € 1.161,60 €
  Dag 4 1.175,00 € 1.421,75 €
  Dag 5 1.340,00 € 1.621,40 €

  • Opmerkingen :
   • Vanaf 2 opleidingsdagen wordt het interessanter om :
    • een PICS-lidmaatschap (280,- € )  aan te gaan of
    • abonnement op het volledige informatiepakket van Value Chain (137,- € ).

  PICS Belgium is geregistreerd dienstverlener van de Vlaamse Overheid. Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 40% op je opleiding. “KMO portefeuille”.

      DV.O102417

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar

nog te bepalen

 

Opleiding van 5 dagen telkens van 9u tot 17u00 op volgende data:

Deze opleiding wordt in een nieuw kleedje gestopt. De vernieuwde versie en data worden weldra gepubliceerd.

* Dag 2 en dag 3 kunnen uitsluitend als één geheel gevolgd worden.

Taal

Nederlands

Contact

info@picsbelgium.be

+32 494/10 28 83